آزمایشات معمول در معاینات بدواستخدام شامل چیست؟

آزمایشات معمول در معاینات بدواستخدام شامل چیست؟

معاینات پزشکی طب کار تحت عنوان معاینات بدو استخدام  ، قبل از بکار گماردن شاغل جهت تعیین وضعیت سلامت شاغلین صورت می‌گیرد. آزمایشات معاینات طب کار شامل آیتم‌ها و موارد زیادی است که هریک از این موارد با توجه به وضعیت شغلی کارکنان و با تشخیص متخصص طب کار می توانند مورد تست یا آزمایش قرار گیرند. هر شرکت و یا کارفرما ممکن بنا به شرایط موجود و قوانین شرکت آزمایشات متقاوتی را درخواست کند، اما طبق قوانین سازمان تامین اجتماعی برای معاینات قبل از استخدام و همچنین گایدلاین وزارت بهداشت و درمان کشور آزمایشات روتین مشخصی بدین منظور تعیین شده است.

آزمایشات روتین معاینات قبل از استخدام

آزمایش خون و ادرار روتین معاینات طب کار شامل موارد زیر است که معمولا به درخواست کارفرما ممکن است متفاوت باشد.

  • CBC (شمارش سلول‌های خونی)
  • FBS (قند خون ناشتا)
  • Cholestrol (کلسترول)
  • Cr (کراتینین)
  • BUN (نیتروژن اوره خون)
  • TG (تری گلیسیرید)
  • SGOT & SGPT (آنزیم‌های کبدی)
  • U/A (تجزیه کامل ادرار)

دیگر آزمایشات تکمیلی خون و ادرار در صورت درخواست کارفرما:

BS (قند خون)، Hb (هموگلوبین)، HCT (هماتوکریت)، PLT (شمارش پلاکت)،  PT (زمان پروترومبین)، PTT (زمان پروترومبین نسبی)،  LDL (کلسترول بد)، HDL (کلسترول خوب)، WBC (شمارش گلبول های سفید)،  RBC (شمارش گلبول های قرمز)، HCV (حجم متوسط گلبول های قرمز)، HCG (تست حاملگی)، PSA (آزمایش پروستات)،  U/C (کشت ادرار)

آزمایشات معاینات بدو استخدام  طب کار شامل آزمایش خون، آزمایش ادرار و همچنین آزمایش عدم اعتیاد نیز می‌شود. آزمایشات روتین طب کار شامل موارد ذکر شده است، اما ممکن است بنا به دلایلی کارفرما و شرکت مربوطه درخواست آزمایشات تکمیلی داشته نیز داشته باشد و آیتم‌های دیگری از آزمایش را درخواست کند. در نهایت هدف ما بررسی سلامت کارکنان از طریق آزمایشات طب کار چه در معاینات بدو استخدام و چه معاینات دوره ای است تا فرد به کاری گمارده شود که متناسب با ظرفیت جسمی و وضعیت سلامتی وی باشد و از ابتلا به بیماری‌های شغلی و بروز حوادث و مخاطرات شغلی جلوگیری شود. بدین منظور مرکز طب کار پرانا تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران آمادگی خود را جهت انجام کلیه آزمایشات روتین و تخصصی معاینات بدو استخدام اعلام م‌کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت مرکز طب کار پرانا مراجعه کنید.

 

مطالب مرتبط