بایگانی‌ ماهانه: سپتامبر 2019

پرداخت وسترن یونیون

در شرایط کنونی که کشور تحریم است و شما به عنوان خریدار یک خدمت با مشکل انتقال و پرداخت پول به یک شخص یا شرکت در خارج کشور مواجه هستید می توانید از وسترن...