قوانین و مقررات مربوط به حسابداری مدارس غیر انتفاعی

مدارس غیر انتفاعی به عنوان موسسات آموزشی خصوصی، در کنار ارائه خدمات آموزشی، ملزم به رعایت قوانین و مقررات متعددی در زمینه حسابداری و امور مالی هستند. این قوانین به منظور شفافیت و نظارت بر عملکرد مالی این مدارس، و همچنین حفظ حقوق ذینفعان مختلف از جمله دانش آموزان، معلمان، کارکنان و موسسین تدوین شده‌اند.

در این مقاله، به بررسی مهم‌ترین قوانین و مقررات مربوط به حسابداری مدارس غیر انتفاعی در ایران می‌پردازیم.

قوانین و مقررات کلی:

 • قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۶۷: این قانون، چارچوب کلی تأسیس و اداره مدارس غیر انتفاعی را مشخص می‌کند.
 • آئین نامه اجرائی مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۷۹: این آئین نامه، جزئیات مربوط به تأسیس، اداره و نظارت بر مدارس غیر انتفاعی را شرح می‌دهد.
 • دستورالعمل مالی مدارس غیرانتفاعی: این دستورالعمل توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین شده و ضوابط و مقررات مربوط به حسابداری و امور مالی این مدارس را مشخص می‌کند.
 • اصول حسابداری: مجموعه اصول و قواعدی که به عنوان مبنای حسابداری در کلیه موسسات از جمله مدارس غیر انتفاعی به کار می‌رود.
 • قانون مالیات‌های مستقیم: این قانون، احکام مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
 • قانون تأمین اجتماعی: این قانون، احکام مربوط به بیمه تأمین اجتماعی و سایر مزایای قانونی کارکنان مدارس غیر انتفاعی را شامل می‌شود.

مهم‌ترین الزامات حسابداری در مدارس غیر انتفاعی:

 • ثبت دقیق و کامل کلیه معاملات مالی: تمامی معاملات مالی مدرسه باید در دفاتر حسابداری قانونی ثبت شوند.
 • تهیه و ارائه گزارش‌های مالی: مدارس غیر انتفاعی موظف به تهیه و ارائه گزارش‌های مالی دوره‌ای (ماهانه، فصلی و سالانه) به مراجع ذیصلاح از جمله وزارت آموزش و پرورش، اداره امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی هستند.
 • رعایت قوانین و مقررات مالیاتی: مدارس غیر انتفاعی موظف به پرداخت مالیات بر درآمد و سایر عوارض قانونی هستند.
 • رعایت قوانین و مقررات تأمین اجتماعی: مدارس غیر انتفاعی موظف به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی هستند.
 • استقرار سیستم حسابداری داخلی: مدارس غیر انتفاعی موظف به استقرار سیستم حسابداری داخلی مناسب به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد مالی خود هستند.

برخی از چالش‌های حسابداری در مدارس غیر انتفاعی:

 • کمبود منابع مالی: مدارس غیر انتفاعی به دلیل عدم وابستگی به بودجه دولتی، با چالش کمبود منابع مالی مواجه هستند.
 • فقدان تخصص حسابداری: بسیاری از مدارس غیر انتفاعی از تخصص کافی در زمینه حسابداری و امور مالی برخوردار نیستند.
 • عدم نظارت کافی: در برخی موارد، نظارت کافی بر عملکرد مالی مدارس غیر انتفاعی از سوی مراجع ذیصلاح صورت نمی‌گیرد.

راهکارهای ارتقای سطح حسابداری در مدارس غیر انتفاعی:

 • برگزاری دوره‌های آموزشی حسابداری: برای ارتقای سطح دانش و تخصص کارکنان مدارس غیر انتفاعی در زمینه حسابداری و امور مالی، لازم است دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شود.
 • استفاده از نرم افزارهای حسابداری: استفاده از نرم افزارهای حسابداری مناسب، می‌تواند به ارتقای دقت و کارایی امور مالی در مدارس غیر انتفاعی کمک کند.
 • استقرار سیستم‌های کنترلی داخلی: به منظور نظارت دقیق بر عملکرد مالی، لازم است سیستم‌های کنترلی داخلی مناسب در مدارس غیر انتفاعی استقرار یابد.
 • افزایش نظارت مراجع ذیصلاح: مراجع ذیصلاح مانند وزارت آموزش و پرورش و اداره امور مالیاتی باید نظارت دقیق‌تر و مستمری بر عملکرد مالی مدارس غیر انتفاعی اعمال کنند.

نتیجه گیری:

رعایت قوانین و مقررات مربوط به حسابداری و امور مالی در مدارس غیر انتفاعی، از ضرورت‌های انکارناپذیر برای حفظ شفافیت، نظارت و پاسخگویی در این موسسات آموزشی است. با ارتقای سطح حسابداری و امور مالی در این مدارس، می‌توان به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده، حفظ حقوق ذینفعان و جلب اعتماد عمومی کمک کرد.

در این مقاله، به برخی از مهم‌ترین قوانین و مقررات مربوط به حسابداری مدارس غیر انتفاعی اشاره شد و چالش‌ها و راهکارهای ارتقای سطح حسابداری در این مدارس مورد بررسی قرار گرفت. امید است این اطلاعات برای مدیران، کارکنان و سایر ذینفعان مدارس غیر انتفاعی مفید و کاربردی باشد.

نکاتی برای مطالعه بیشتر:

 

منابع:

 • قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۶۷
 • آئین نامه اجرائی مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۷۹
 • دستورالعمل مالی مدارس غیرانتفاعی
 • اصول حسابداری
 • قانون مالیات‌های مستقیم
 • قانون تأمین اجتماعی

با توجه به اهمیت موضوع حسابداری و امور مالی در مدارس غیر انتفاعی، مطالعه و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه برای تمامی ذینفعان این مدارس ضروری است.

 

مطالب مرتبط